วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

อบจ.มอบของอุปโภค บริโภคคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ ศูนย์พักพิง มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดราชบุรี

ที่ศูนย์พักพิงวัดใหญ่อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตกุล นายก อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด อบจ.ราชบุรีได้นำเครื่องอุปโภค-บริโภคที่ได้จากการรับบริจาคจากประชาชนชาว จ.ราชบุรี ไปมอบให้กับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดราชบุรี โดยมีตัวแทนจากผู้ประสบภัย ในเขตภาษีเจริญ และเขตดอนเมือง เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่มาพักพิง ณ ศูนย์แห่งนี้เป็นอย่างดี

สำหรับศูนย์พักพิงวัดใหญ่อ่างทอง เป็นศูนย์พักพิงที่เปิดใหม่ โดยมีผู้อพยพทั้งสิ้น 80 คน ส่วนใหญ่เป็นพี่น้องประชาชนในเขตภาษีเจริญ และเขตดอนเมือง โดยที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ศูนย์พักพิงในจังหวัดราชบุรีหลายแห่งด้วยกัน ประกอบด้วย

ศูนย์พักพิงสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี ศูนย์พักพิงค่ายหลวงบ้านไร่ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม ศูนย์พักพิง วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี ศูนย์พักพิงศูนย์สายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี ศูนย์พักพิงวัดบางลี่เจริญธรรม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี และศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดราชบุรี ศูนย์พักพิงค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติทุ่งเขาหลวง (ศูนย์วิจัยมิตซังคาทอลิกราชบุรี) ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง

นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรียังได้นำเครื่องอุปโภค- บริโภคไปให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่หลายคันรถด้วยกัน
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
17/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: