วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เปิดงานปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลประจำปี 2554
 ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสืบสานเทศกาลประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คสม. ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอจอมบึง เทศบาลตำบลจอมบึง และสถานีตำรวจภูธรจอมบึงจัดงานเทศกาลประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานพิธีเปิดงาน ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นายพลวัต ชยานุวัช ประธาน คสม.และคณะกรรมการจัดงานให้การต้อนรับ

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีมีรากฐานทางวัฒนธรรม และประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ที่สำคัญถ้ำจอมพล ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี ความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การเสด็จของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการจัดงานเทศกาลประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำจอมพลและจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ขาดแคลน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมโดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2554

และในพิธีเปิดงานเป็นการรวมพลของชาวจอมบึง เพื่อจัดสวัสดิการให้กับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอจอมบึง มีการแสดงวัฒนธรรมของนักศึกษาและชุมชนเขตอำเภอจอมบึง สำหรับกิจกรรมภายในงานเทศกาลประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลครั้งนี้ประกอบด้วยการแสดงดนตรี การแสดงของนักศึกษา การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การแข่งขันชกมวยไทย การแข่งขันฟุตซอล กิจกรรมนิทรรศการผลงานของแต่ละคณะ การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 และกิจกรรมการปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2554 ณ บริเวณถ้ำจอมพล

ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
17/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: