วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2554

ที่อาคารราชบุรีเกมส์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายณรงค์ พลละเอียด และนายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2554 โดยมีส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง สำหรับในการประชุมครั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุม ได้มีการมอบรางวัลให้แก่ชุดปฏิบัติการประจำตำบลของคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ เป็นการชี้แจงโครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผลิตชอบในการออกบัตรประจำตัวประชาชน แบบเอนกประสงค์ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อบัตรประจำตัวประชาชน และให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมเป็นกรรมการ โดยในเดือนธันวาคม 2554 นี้ ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะส่งมอบบัตรประจำตัวแบบเอนกประสงค์ จำนวน 13 ล้านบัตรให้แก่กรมการปกครอง จึงให้ทางกรมการปกครองเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัตร ล่วงหน้า ต่อไปภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว กาญจนา สิมมา
01/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: