วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

อบจ.ราชบุรี มอบที่นอน พร้อมผ้าห่ม และมุ้ง ให้ผู้มาพักพิงที่ จ.ราชบุรี
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบที่นอน มุ้ง และผ้าห่ม ผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปให้ผู้ที่มาพักพิงตามศูนย์พักพิงต่างๆในจังหวัดราชบุรี

ที่ อบจ.ราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี พร้อมคณะและเจ้าหน้าที่ ได้มอบ ที่นอน จำนวน 1000 ชิ้น มุ้งจำนวน 1000 หลัง และผ้าห่มอีก จำนวน 3000 ผืน ผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ย้ายมาพักพิงที่ จ.ราชบุรี ตามศูนย์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้ประสบภัย สำหรับศูนย์พักพิงจังหวัดราชบุรี มีมากกว่า 20 ศูนย์ หากประชาชนที่ต้องการเข้ามาพักพิงที่ศูนย์อพยพของจังหวัดราชบุรี สามารถประสานขอเขาพักได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดราชบุรี โทร 032-314260 หรือ 032-337006ภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว กาญจนา สิมมา
01/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: