วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประชุมการใช้อาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า โอท็อปอบจ.ราชบุรี ร่วมกับ อบต.วัดแก้ว จัดการประชุมพิจารณาการขอใช้ประโยชน์จากอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า โอท็อป

ที่ ศูนย์จำหน่ายสินค้า โอท็อป จังหวัดราชบุรี หมู่ที่ 10 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานจัดการประชุมพิจารณาการขอใช้ประโยชน์จากอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า โอท็อป โดยมีนายแสวง โกมาก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้วพร้อมด้วย เกษตรกร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ตามที่ อบต.วัดแก้ว มีความประสงค์ขออนุญาตใช้อาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นสถานที่ในการจำหน่ายสินค้าชุมชนให้กับผู้ศึกษาดูงานของชุมชนหมู่ที่ 11 บ้านสะพานดำ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ โดยทาง อบต.วัดแก้วจะเป็นผู้บริหารงานภายใต้ข้อตกลงที่ทำร่วมกับ อบจ.ราชบุรี ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานพร้อมรูปแบบการปรับปรุงการใช้พื้นที่ภายในศูนย์จำหน่ายสินค้า โอท็อป เพื่อประกอบการพิจารณาในการอนุญาตใช้ศูนย์

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและสามารถดำเนินการเปิดเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้า ได้จึงจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น พร้อมเสนอรูปแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์จำหน่ายสินค้า โดยในเบื้องต้นที่ประชุมได้มีการเสนอให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานจำหน่ายสินค้า ลานจอดรถ และซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ พร้อมกำหนดแนวทางในการบริหารศูนย์ และกำหนดแนวทางในการใช้พื้นที่ภายในและบริเวณรอบนอกอาคารศูนย์จำหน่าย ด้วยภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
25/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: