วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

จ.ราชบุรี ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นค่าอาหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เข้ามาพักในศูนย์พักพิง
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

จังหวัดราชบุรีได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นค่าอาหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เข้ามาพักในศูนย์พักพิงในจังหวัดราชบุรี

นางสุลักขณา ชิ้นศุภร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยถึง การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อพยพเข้ามาพักพิงที่ศูนย์พักพิงของจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 29 แห่ง มีผู้เข้ามาพักพิงกว่า 4,000 คนว่า นอกจากการรับบริจาคจากทุกหน่วยงานของจังหวัดราชบุรี ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนแล้ว ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้จัดสรรงบประมาณเพื่อมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่อพยพเข้าไปพักพิงที่ศูนย์พักพิงต่างๆโดยมีหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเป็นค่าอาหาร 3 มื้อๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน วันละ 90 บาทต่อคน ซึ่งขณะนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเข้ามาแล้วเป็นเงิน 1 ล้าน 7 แสนบาท

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากขณะนี้แม้บางพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำจะเริ่มลดลงบ้างแล้ว แต่ผู้พักพิงในจังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่มาจากพื้นที่แถบคลองทวีวัฒนา บางแค หนองแขม อ้อมน้อย และนครปฐม ซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังคาดว่าจะยังไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ ซึ่งสรุปยอดรวมผู้ที่พักพิงขณะนี้ยังคงพักพิงอยู่ในศูนย์พักพิงของจังหวัดราชบุรีอีก 3,911 คน ดังนั้น จังหวัดราชบุรี จึงยังคงต้องรับภาระในส่วนนี้ไปอีกระยะหนึ่ง จึงจำเป็นต้องขอรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นต่อไป

อย่างไรก็ตามทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามหลักเกณฑ์ วันละ 90 บาทต่อคน เพิ่มเติมไปแล้วอีกครึ่งหนึ่ง คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาอีกในเร็วๆนี้ นอกจากนี้สำหรับศูนย์พักพิงต่างๆ ขณะนี้สิ่งที่ต้องการคือ กิจกรรมที่บริการผู้พักพิง ได้แก่ การฝึกอาชีพระยะสั้น การบริการตัดผม และกิจกรรม สันทนาการต่างๆ เพื่อให้ผู้พักพิงได้ผ่อนคลาย และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปซึ่งหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ก็ได้เข้ามาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
25/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: