วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เปิดใจนายก อบต.ดอนตะโก คนใหม่

ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เปิดใจหลังได้รับการเลือกตั้ง โดยจะเร่งดำเนินการตามนโยบาย เพื่อประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชน

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

นายเอกชัย กลิ่นสุคนธ์ ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เปิดเผยผ่านสื่อมวลชนหลังได้รับความไว้วางใจทำให้ได้รับเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ไว้วางใจตน และเลือกตนเข้ามาทำงานในหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ ซึ่งตนจะพยายามเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ตำบลดอนตะโก ให้มีความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่ากับตำบลอื่นๆ ในทุกๆด้าน

โดยในเบื้องต้นหลังได้รับการรับรองผลจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโกอย่างเป็นทางการแล้ว ตนพร้อมจะเร่งดำเนินการพัฒนาตำบลดอนตะโกในทุกๆด้าน แต่ที่นับเป็นนโยบายเร่งด่วน นั้นเป็นเรื่องของถนนหนทาง และสิ่งสาธารณูปโภค อาทิการซ่อมแซมถนนหนทาง การติดตั้งไฟส่องสว่างบนถนนสาธารณะ นอกจากนโยบายต่างๆแล้ว ตนก็พร้อมจะรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนเช่นกัน เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ ภายในตำบลแห่งนี้ต่อไป
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
25/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: