วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รองผู้ว่าฯขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือรองผู้ว่าฯ ราชบุรี กล่าวขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้ง หลังได้รับบริจาคอย่างต่อเนื่อง

นายณรงค์ ครอบชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยถึงยอดผู้ประสบอุทกภัย ที่อพยพเข้ามาพักพิงตามศูนย์พักพิงต่างๆ ที่จังหวัดราชบุรี โดยทางจังหวัดได้จัดเตรียมไว้ ถึง 29 ศูนย์ แต่ขณะนี้เปิดใช้เพียง 22 ศูนย์ โดย มีผู้ประสบภัยเข้ามาพักพิง ณ จังหวัดราชบุรี แล้ว จำนวนกว่า 4,000 คน แต่อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดราชบุรี ยังสามารถรองรับผู้ประสบภัยได้อีกจำนวนมาก นอกจากนี้ทางด้านจังหวัดราชบุรี ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งในส่วนของภาครัฐที่ผ่านก็นับเป็นหัวใจหลักในการเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย

 สำหรับภาคเอกชนก็ได้มีหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดราชบุรี เช่นที่ตลาดศรีเมือง ได้สนับสนุน ผัก ผลไม้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกวัน ทางด้านหอการค้าจังหวัดราชบุรี สภาอุตสาหกรรม ได้ร่วมสนับสนุน ข้าวสารอาหารแห้ง อาหารสด ต่างๆ จำนวนมาก และยังมีผู้ประกอบการอาชีพต่างๆ เช่นผู้เลี้ยงกุ้ง ผู้เลี้ยงสุกร ก็ให้การสนับสนุน วัตถุดิบเพื่อนำมาประกอบการอาหารแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัย ทุกวันเช่นกัน

ซึ่งนายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ก็ได้กล่าวขอบคุณทุกๆ หน่วยงาน ทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนจังหวัดราชบุรี มาโดยตลอด และหากผู้ที่มีจิตศรัทธาต้องการบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ก็สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดราชบุรี โรงยิมเนเซี่ยม หรือตามศูนย์พักพิงต่างๆ ใกล้บ้านท่านได้ทุกเวลา
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
18/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: