วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปี 2554
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปี 2554

ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันราชบุรี นายวินัย ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปี 2554 พร้อมด้วย นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปี 2554 ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย.2554 ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันราชบุรี โรงเรียนอนุบาลราชบุรี และโรงเรียนวัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช) ภายใต้ชื่อคำขวัญ “เสริมสร้างการเรียนรู้ เปิดประตูสู่อาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดแสดงและจำหน่าย ผลงานของนักเรียน ครู ผู้บริหาร อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61 ที่ จ.กาญจนบุรี ทั้งนี้การจัดงาน ได้แบ่งขอบข่ายออกเป็น 5 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมเลิศล้ำรอบรู้ เป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 11 กลุ่ม สาระการเรียนรู้
กิจกรรมชื่นชอบนิทรรศการ เป็นนิทรรศการแสดงผลงาน ผลผลิตด้านศิลปหัตถกรรม
กิจกรรมอาจหาญเจนจัด เป็นการแสดงความสามารถบนเวทีของนักเรียน ทั้ง 9 เครือข่าย
กิจกรรมถอดรหัสภูมิปัญญา เป็นการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของครู และผู้บริหาร
และกิจกรรมตั้งศูนย์บริจาคเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม

นอกจากนี้ทางชมรมผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดงาน ร่วมใจ กู้ภัย โรงเรียนน้ำท่วม โดยจัดให้มีการแสดงของนักเรียน ทั้ง 9 เครือข่าย รายได้ทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
18/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: