วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บริการตัดผมฟรี แก่ผู้ประสบอุกภัย ที่วัดบ้านฆ้องสมาคมเสริมสวย-แต่งผม จังหวัดราชบุรี ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ออกให้บริการตัดผมฟรี แก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่วัดบ้านฆ้อง

ที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุกภัย วัดบ้านฆ้อง นายปะภา รูปิยะเวช นายกสมาคมเสริมสวย-แต่งผม จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดราชบุรี นำช่างตัดผม ทั้งชาย และหญิง ออกให้บริการตัดผม-ซอยผม ฟรี แก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่พักพิงอยู่ที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย วัดบ้านฆ้อง ซึ่งที่ศูนย์แห่งนี้มีผู้เข้าพักพิงแล้ว จำนวนกว่า 160 คน

โดยผู้ประสบภัย ต่างก็รอเข้ารับบริการกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับสมาคมเสริมสวย-แต่งผม จังหวัดราชบุรี และวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดราชบุรี จะออกให้บริการตัดผมแก่ผู้ประสบภัยตลอดทุกวันตามศูนย์ต่างๆ ที่จังหวัดราชบุรีจัดตั้งขึ้น เพื่อผ่อนคลายความตรึงเครียดให้ผู้ประสบภัยที่มาพักพิงที่จังหวัดราชบุรีภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
18/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: