วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

อบจ.มอบของอุปโภค บริโภคคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ ศูนย์พักพิง มอบน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่ศูนย์พักพิง วัดเขาวัง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ที่ศูนย์พักพิงวัดเขาวัง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ และ นายสมเอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด อบจ.ราชบุรีได้นำน้ำดื่มกว่า 100 โหล ที่ได้จากการรับบริจาคจากประชาชนชาว จ.ราชบุรี ไปมอบให้กับศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วัดเขาวัง

โดยมีตัวแทนจากผู้ประสบภัย เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่มาพักพิง ณ ศูนย์แห่งนี้เป็นอย่างดี สำหรับศูนย์พักพิงวัดเขาวัง เป็นศูนย์พักพิงที่มีผู้อพยพทั้งสิ้น 265 คน เต็มตามจำนวนที่ทางจังหวัดราชบุรี ได้กำหนดไว้ 80คน ส่วนใหญ่เป็นพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้นำเครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ศูนย์พักพิงในจังหวัดราชบุรีหลายแห่งด้วยกันภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
24/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: