วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

มหกรรมดรุณาวิชาการ
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดงานมหกรรมดรุณาวิชาการ สร้างสรรค์ผลงาน เสริมสร้างปัญญาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2554

ที่อาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมดรุณาวิชาการ ภายใต้ชื่อ “สร้างสรรค์ผลงาน เสริมสร้างปัญญาเด็กและเยาวชน” สำหรับมหกรรมดรุณาวิชาการ ทางโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย.2554เพื่อเป็นการผลักดันให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

รวมไปถึงการเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน อีกทั้งเพื่อที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาพร้อมยกระดับมาตราฐานงานวิชาการของโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ให้เป็นที่รู้จักของชุมชนรวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ ของนักเรียน ในระดับชั้นต่างๆ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแสดงความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ การเดินแฟชั่นด้วยวัสดุรีไซต์เคิล
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
24/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: