วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ท้องถิ่นราชบุรีร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

อบต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมนำสิ่งของมาบริจาคให้กับจังหวัดราชบุรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งนี้องค์การบริการส่วนตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มพลังมวลชนร่วมกันบริจาคประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจในการบริจาคในครั้งนี้ พร้อมประชาสัมพันธ์มายังประชาชนที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคเพิ่มเติมสามารถบริจาคได้ที่ศาลากลางจังหวัด

ซึ่งขณะนี้จังหวัดราชบุรีต้องเตรียมสิ่งของที่เป็นเครื่องอุปโภค-บริโภคอีกจำนวนมาก เพื่อรองรับผู้ที่ จะอพยพหนีภัยน้ำท่วมมาพักพิงที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งจัดไว้จำนวน 20 แห่ง จำนวนกว่า 5,000คน ซึ่งในขณะนี้มีผู้ประสบภัยน้ำท่วมเริ่มทยอยเข้าพักพิงยังศูนย์ต่างๆ บ้างแล้ว จึงขอฝากเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีจิตศรัทธาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นเครื่องอุปโภค-บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้งรวมถึงน้ำดื่ม ได้ที่ศูนย์ประสานงานที่พิงพิงชั่ว คราวผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัด หมายเลขโทรศัพฑ์ 032-337006ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
01/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: