วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เปิดงานหอการค้าแฟร์ 2011
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

หอการค้าจังหวัดราชบุรี เปิดงานหอการค้าแฟร์ 2011 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตและผู้ค้ากระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค

ที่บริเวณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันราชบุรี นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานหอการค้าแฟร์ 2011 พร้อมด้วย นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และส่วนราชการ ร่วมในพิธีกันอย่างคับคั่ง โดยนายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวว่า หอการค้าจังหวัดราชบุรี ในฐานะที่เป็นเครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจในสาขาอาชีพต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรม เกษตร ประมง ปศุสัตว์ สินค้า SMEs และสินค้าอุปโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพ จึงจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้าในจังหวัด และจังหวัดอื่นๆ ให้เป็นที่รู้จัก

เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้เลือกซื้อและบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ และราคายุติธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตและผู้ค้ากระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ซึ่งรายได้จากการจัดงานจะนำไปใช้ในสาธารณะประโยชน์ขององค์กรต่อไป สำหรับงานหอการค้าแฟร์ 2011 จัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 28 ตุลาคม 6 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา10.00 น.-22.00 น.รวม 10 วัน 10 คืน ที่บริเวณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันราชบุรีภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
31/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: