วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ครูกว่า 500 คน รวมตัวขอคำชี้แจงกรณีกรรมการสหกรณ์ออมครูนำเงินไปซื้อสลากกว่า 600 ล้านบาท
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ครูกว่า 500คน รวมตัวขอคำชี้แจงกรณีกรรมการสหกรณ์ออมครูนำเงินไปซื้อสลากกว่า 600 ล้านบาท

คณะครูใน จ.ราชบุรี กว่า 500 คน ได้เดินทางมาที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.ราชบุรี เพื่อขอรับฟังข้อเท็จจริงในกรณีที่มีข่าวว่า คณะกรรมการจำนวน 15 คน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.ราชบุรี จำกัด ได้นำเงินจำนวน 686,800,000 บาท (หกร้อยแปดสิบหกล้านแปดแสนบาท) ไปลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านทางบริษัท เทวาสิทธิ์พิฆเณศ มาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยไม่ได้ขอความเห็นชอบจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ นอกจากนี้ เทวาสิทธิ์พิฆเณศ ยังไม่ยอมส่งสลากกินแบ่งรัฐบาลมาให้ทางสหกรณ์ฯ จ.ราชบุรี ขายจำนวน 2 งวด

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.ราชบุรี จำกัด ได้บอกเลิกสัญญาและขอให้ทางบริษัทฯ คืนเงินจำนวน 686,800,000 บาท ให้ ซึ่งจนถึงตอนนี้บริษัทฯ ก็ยังไม่ยอมคืนเงินให้ ทำให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่รู้ข่าวได้มาข้อทราบข้อเท็จจริง แต่ก็ได้รับการบ่ายเบี่ยงจากคณะกรรมการของสหกรณ์ฯ

และเมื่อมีสมาชิกของสหกรณ์ฯ มาขอกู้เงิน ซึ่งจะมีการปล่อยกู้ในทุกเดือน ก็ถูกเจ้าหน้าที่อ้างว่า ยังไม่มีเงินให้กู้เพราะยังไม่ได้รับเงินคืนจากบริษัทเทวาสิทธิ์พิฆเณศ จึงทำให้คณะครูที่เป็นสมาชิกนั้นเกรงว่าจะได้รับผลกระทบ จึงได้ไปแจ้งความในข้อยักยอกทรัพย์กับคณะกรรมการทั้ง 15 คน ที่ สภ.เมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 18 ต.ค.54 ที่ผ่านมา

และวันนี้ก็มาขอรับฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการที่นำเงินไปลงทุนซื้อสลากฯ พร้อมทั้งทวงถามถึงเงินปันผลของสหกรณ์ฯที่จะต้องมีการจ่ายในช่วงการประชุมทุกปี แต่ในปีนี้นั้นคณะกรรมการไม่ยอมเรียกประชุมใหญ่สามัญ ทำให้สมาชิกจึงต้องรวมตัวกันเองเพื่อขอรับฟังข้อเท็จจริง พร้อมทั้งหาแนวทางในการดำเนินการที่จะให้ทาง บริษัท เทวาสิทธิ์พิฆเณศ ได้คืนเงินจำนวนดังกล่าวมาทั้งหมดด้วยภาพ/  สุชาติ  รอดบุญพา
ข่าว กาญจนา สิมมา
04/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: