วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

พิธีกล่าวราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2554
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี กระทำพิธีกล่าวราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2554

ที่อาคารสโมสรเสือป่า ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี นายแพทย์บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี กล่าวราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2554 พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขในทุกอำเภอ เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง เนื่องด้วยวันที่ 25 พ.ย. ของทุกปี เป็นวันสำคัญยิ่งของบรรดาลูกเสือ และพสกนิกรชาวไทย ทั้งปวง เพราะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งทางรัฐบาลได้กำหนดให้ วันที่ 25 พ.ย. ของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ โดยถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ ดังนั้นศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จึงได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการร่วมถวายบังคม และถวายราชสดุดี แด่พระองค์ท่านเป็นประจำทุกปีภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
30/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: