วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

จ.ราชบุรี ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

จังหวัดราชบุรี ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเข้าร่วมในงานพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี พระเทพวิสุทธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

เนื่องจากการที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ ดำเนินการจัดพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์เข้าร่วมในงานพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ให้ทุกจังหวัดจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัด หรือแหล่งน้ำที่ประชาชนเคารพเลื่อมใส หรือแหล่งน้ำที่เคยใช้ประกอบพิธี อย่างน้อยจังหวัดละ 1แห่ง แล้วนำมาประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ สถานที่ที่สำคัญหรือพระอารามหลวงของจังหวัด

ต่อจากนั้นนำมามอบให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดจัดพิธีที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยน้ำพระพุทธมนต์จะบรรจุในพระเต้าปทุมนิมิต ทอง เงิน นาก และในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 กระทรวงมหาดไทยจะจัดขบวนอัญเชิญพระเต้าปทุมนิมิต ทอง เงิน นาก ซึ่งบรรจุน้ำพระพุทธมนต์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

สำหรับจังหวัดราชบุรี น้ำที่นำมาประกอบพิธีนั้น จังหวัดราชบุรี ได้ปนะกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ สระโกสินารายณ์ หมู่ 19 ที่ตำบลท่าผา เพื่อมาประกอบพิธี
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
30/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: