วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

จทบ.ราชบุรี จัดแสดงดนตรีและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

จังหวัดทหารบกราชบุรี จัดแสดงดนตรีและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ศูนย์พักพิงค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม

พลตรี เครือนาค เกิดขำ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี เป็นประธานมอบสิ่งของจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่เข้ามาพักพิง ณ ศูนย์พักพิงค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งสิ่งของดังกล่าวได้รับบริจาคมาจากปะชาชนชาวจังหวัดราชบุรี และในโอกาสนี้จังหวัดทหารบกราชบุรี ได้จัดแสดงคอนเสิร์ต ตามโครงการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการปลอบขวัญ และให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย จากนั้นผู้บังคับการจังหวัดทหารบก ได้เยี่ยมเยียน การให้บริการตัดผม ของสมาคมเสริมสวยแต่งผมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี นำทีมช่างเสริมสวย จำนวน 40 คน มาให้บริการตัดผมแก่ผู้พักพิงทั้งชายและหญิง

สำหรับศูนย์พักพิงค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม แห่งนี้ มีผู้ประสบอุทกภัย อพยพมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร จำนวน 769 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมของจังหวัดทหารบกราชบุรีในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบกที่ทุกหน่วยต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนตามกำลัง และขีดความสามารถ ตามนโยบาย กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน
ภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
17/11/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: