วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โครงการสุขใจใกล้บ้านโรงพยาบาลราชบุรีเปิดคลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลราชบุรีสาขา ภายใต้โครงการ สุขใจใกล้บ้าน รวม 5 สาขา ทั่วทั้งจังหวัดราชบุรี

ที่คลินิกผู้ป่วยนอก รพ.ราชบุรี สาขา รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์หัก นายแพทย์ทวี พงษ์ทอง ผู้อำนวยการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์หัก เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า คลินิกผู้ป่วยนอก รพ.ราชบุรี ในโครงการสุขใจใกล้บ้าน เกิดขึ้นเนื่องจากรพ.ราชบุรี ได้ปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกใหม่ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชนผู้มารับบริการ สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยการจัดตั้งคลินิกผู้ป่วยนอกสาขาต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดราชบุรี รวม 5 สาขา ประกอบด้วย คลินิกผู้ป่วยนอก รพ.ราชบุรี สาขาศูนย์สุขภาพ ชุมชนประชานุเคราะห์ (โรเจประปา) สาขา ต. พิกุลทอง ต.บ้านไร่ ต.เจดีย์หัก และ ต. อ่างทอง

เพื่อให้บริการเชิงรุกพร้อมทั้งให้ความอุ่นใจครอบคลุมด้านการรักษาพยาบาล ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพประชาชนที่อยู่ห่างไกล สามารถเข้ารับบริการที่คลินิกผู้ป่วยนอกสาขาใกล้บ้านได้ เพื่อช่วยลดระยะเวลาการรอคอย ลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงในการเดินทางของผู้มาเข้ารับบริการ นอกจากนี้ทางคลินิกผู้ป่วยนอก รพ.ราชบุรี สาขา รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 5 แห่ง ยังมีรถตู้ไว้คอยให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อเข้ารับการรักษาที่รพ.ศูนย์ราชบุรี อีกด้วย ซึ่งคลินิกผู้ป่วยนอก ทั้ง 5 สาขา เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ 8.30 น.-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 032-719600 หรือ 1669 ตลอด 24 ชม.


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
04/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: