วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเกษตร จ.ราชบุรีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเกษตร จ.ราชบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเกษตรในระดับจังหวัดต่อไป

ที่ห้องประชุมเพชรชมพู โรงแรม โกลเด้นซิตี้ นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเกษตร จ.ราชบุรี โดยนายอุดร จันทร์เทพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมในครั้งนี้ว่า ตามที่พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 และตามบทเฉพาะกาล มาตราที่ 45 ของ พ.ร.บ.ดังกล่าว กำหนดให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จัดให้มีการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรก โดย จ.ราชบุรี ได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในระดับต่างๆเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย และได้ดำเนินการคัดเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัดและรองประธานสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

ดังนั้น เพื่อการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด ให้เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาแม่บทการเกษตรในระดับชาติ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเกษตร จ.ราชบุรี ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเกษตรในระดับจังหวัด เพื่อให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้แทนเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ในการจัดทำแผนแม่บทอย่างถูกต้อง สำหรับการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล ระดับจังหวัด ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คนภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
04/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: