วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คสม.มอบทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี ประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (คสม.) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาให้การต้อนรับ คณะผู้ใหญ่ใจดีที่มามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นางวลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี ประธานคสม.และคณะกรรมการร่วมมอบทุนการศึกษาจำนวน 184 ทุน นางชื่นจิตต์ เจริญงามจำนวน 63 ทุน นางนิตยา เจียรวนนท์ มอบทุนจำนวน 100,000 บาท ตัวแทนบริษัท ไทยกรีฟู้ด จำกัด (มหาชน) และตัวแทนบริษัท โรงงานต่างๆเครือข่ายสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมมอบทุนให้กับนักศึกษาครั้งนี้รวมจำนวน 194 ทุนๆละ 5,000 บาท ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ผลการเรียนดี มีความประพฤติดี กิจกรรมและกีฬาเด่น ทุนการศึกษา รวมถึงเป็นผู้มีจิตสาธารณะช่วยเหลือกิจการงานของมหาวิทยาลัย โดยครอบครัวมีฐานะยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์

สำหรับการมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดนี้ได้สนับสนุนส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมงานประเพณีปีเขาเข้าถ้ำจอมพลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 งานศึกมหกรรมมวย 9 ทัพ 9 เวที งานทอดผ้าป่าต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและได้นำทุนทรัพย์ของการจัดงานมาจัดเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ในการนี้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่มีนางวลัยรัตน์ ทรัพย์คิรีเป็นประธานได้จัดตั้งมูลนิธิ “คณะกรรมส่งเสริมกิจการ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” เนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา พร้อมกำหนดการจัดงานประเพณี ปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 3 ต้อนรับลมหนาวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระหว่างวันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2554ภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
03/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: