วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 26

ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

โครงการศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)รุ่นที่ 26 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือรุ่นที่ 11 ของศูนย์การศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ซึ่งโครงการนี้มีอายุยาวนานมากว่า 10 ปี เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังได้เล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการศึกษาหลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชาวจังหวัดราชบุรี และใกล้เคียงภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
03/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: