วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การบริหารจัดการเงินค่าอ้อยไฟไหม้คณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น ชี้แจงการบริหารจัดการเงินค่าอ้อยไฟไหม้ส่วนที่เหลือจ่าย ปี 2553/2554 ของโรงงานน้ำตาลราชบุรี

ที่ห้องประชุมอาสา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี คณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น ชี้แจงการบริหารจัดการเงินค่าอ้อยไฟไหม้ส่วนที่เหลือจ่าย ปี 2553/2554 ของโรงงานน้ำตาลราชบุรี โดยมีนายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานและมีนายสุรพล ชามาตย์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 2 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการชี้แจงการบริหารจัดการเงินค่าอ้อยไฟไหม้ส่วนที่เหลือจ่าย ปี 2553/2554 ของโรงงานน้ำตาลราชบุรี กรณีมีเงินที่หักจากค่าอ้อยไฟไหม้ในงวดที่ 10 เหลือจ่าย หลังจากจ่ายคืนให้อ้อยสดคุณภาพดี ไม่เกินตันละ 70 บาท

ซึ่งคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานน้ำตาลราชบุรี ได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าอ้อยไฟไหม้ส่วนที่เหลือ จำนวนเงิน กว่า 200 บ้านบาท ให้กับชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีเข้าหีบในงวดที่ 10 จำนวน 26 ราย ปริมาณอ้อยสดคุณภาพดีงวดที่ 10 จำนวน 1,244.240 ตัน เฉลี่ยจ่ายคืนให้อ้อนสดคุณภาพดีงวดที่ 10 ตันอ้อยละ 171.73 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีของชาวไร่อ้อยแต่ละรายผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หลังหักภาษี 0.75 เปอร์เซ็นต์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
30/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: