วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ สำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามารเณรจ.ราชบุรี แถลงข่าวเตรียมจัดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ สำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามารเณร ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ที่ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายเจน รัตน พิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร่วมกันจัดแถลงข่าว โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ สำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามารเณรในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร โดยมีสื่อมวลจากแขนงต่างๆ เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ สำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยจะมุ่งเน้นการบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมทั้งประเมินภาวะการเจ็บป่วยในระยะแรกเริ่มแรกของพระภิกษุ ซึ่งจะมีกิจกรรมการตรวจร่างกาย การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ เป็นต้น

สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ และทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกพระพุทธศาสนามาโดยตลอดรัชสมัย เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร ทราบปัจจัยเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะเจ็บป่วยในอนาคตของตนเอง


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
30/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: