วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

จ.ราชบุรี นำเครื่องอุปโภคและบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดราชบุรีปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของนำเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วม

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานปล่อย ขบวนรถบรรทุกเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม พร้อมด้วย นาง ศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี และบริษัท แว็กซ์กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย

เนื่องจากจังหวัดราชบุรี ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ยังขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค อาหารแห้ง รวมถึงน้ำดื่ม และของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ดังนั้น จ.ราชบุรี จึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาค สิ่งของต่างๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ใน จ.พระนครศรีอยุธยา จ.นครสวรรค์ และ จ.ปทุมธานี โดยสิ่งของทั้งหมดได้รับการบริจาคจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กว่า 3 คันรถบรรทุก โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งส่วนราชการ และภาคเอกชน ได้ร่วมเดินทางไปพร้อมกับขบวน เพื่อนำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย


าพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
20/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: