วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพาน
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง ดูความคืบหน้าการซ่อมแซมสะพานสายบ้านถ้ำหิน หลังได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

ที่บ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง ดูความคืบหน้าการซ่อมแซมสะพานสายบ้านถ้ำหิน หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้กำลังได้รับการซ่อมแซม รวมถึงให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ใช้เส้นทางอื่น แทนซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน นอกจากนี้จากภัยธรรมชาติดังกล่าวยังทำให้ไร่นาของเกษตรกรได้รับความเสียหาย เป็นอย่างมากอีกด้วย

ซึ่งในโอกาสนี้ ทางนางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 จังหวัดราชบุรี ได้ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าของการก่อสร้างสะพาน บริเวณกิโลเมตรที่ 5 บ้านถ้ำหิน โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี ยืนยันพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รีบดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง สะพานข้ามแม่น้ำบริเวณนี้โดยเร่งด่วนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่อาศัยในบริเวณนี้ อีกทั้งเกษตรกรยังได้ รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพื่อทำการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ด้วย


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
20/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: