วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์การรับบริจาคสิ่งของ
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

อบจ.ราชบุรีจัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์การรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัด

ที่บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในการปล่อยขบวนรถรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีนายสุพรชัย จิตตุรงค์ อาภรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ลูกจ้าง นำสิ่งของมาร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นจำนวนมาก สำหรับรถรับบริจาคสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม นี้หากประชาชนท่านใดได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ ก็สามารถ นำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค มาร่วมบริจาคได้ตามรถประชาสัมพันธ์ หรือ อาจจะเดินทางมาร่วมบริจาคได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ในวันและเวลาราชการภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
19/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: