วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2554
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2554

ที่ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาล นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2554 โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลจากทุกโรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง นางนัทธมน ยิ้มแย้ม สมาชิกชมรมพยาบาลและประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเสียสละอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข ด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่ง คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้วันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ และเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา ด้วยในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สมาชิกชมรมพยาบาล จ.ราชบุรี จึงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขึ้น เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทุกสาขา

โอกาสนี้ ยังได้มีการคัดเลือกพยาบาลที่มีผลงานดีเด่น อุทิศตนและเสียสละในการดูแลผู้ป่วยและพัฒนาวิชาชีพ ภายใต้ชื่อ คนดี ศรีพยาบาล จ.ราชบุรี จำนวน 4สาขา 10 ประเภทรางวัล และยังจัดให้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติอื่นๆ อีกมากมาย


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
19/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: