วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จัดโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรุ้ สร้างนวัตกรรม ผลงานวิชาการ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องปันควบคุมโรค สู่การพัฒนางานของบุคลากรสาธารณสุข

ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี นางนัทธมน ยิ้มแย้ม นักวิชาการสาธารณสุข ด้านส่งเสริมพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรุ้ สร้างนวัตกรรม ผลงานวิชาการ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องปันควบคุมโรค สู่การพัฒนางานของบุคลากรสาธารณสุข ในเครือข่ายบริหารสุขภาพจังหวัดราชบุรี โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเรื่องจากทางสำนักงานสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนางาน พัฒนาคน จึงได้จัดทำโครงการในครั้งนี้ขึ้น โดยมีคณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองผลงานวิชาการ ทั้งหมด 57 เรื่อง คัดเลือกให้นำเสนอปากเปล่า จำนวน 22 เรื่อง 4 สาขา ดังนี้ สาขาทางการแพทย์ 5 เรื่อง สาขาทางการพยาบาล 7 เรื่อง สาขาสาธารณสุขในชุมชน 4 เรื่อง สหสาขาวิชาชีพ 6 เรื่อง

สำหรับการจัดกิจกรรม จะมีการนำเสนอผลงานประกวดและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่าย R2R จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 250 คน ซึ่งรางวัลแต่ละประเภท นั้นรางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่และเงินรางวัล จำนวน 7000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับโล่ และเงินรางวัล จำนวน 5000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่ และเงินรางวัล จำนวน 3000 บาท รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลๆละ 1000 บาทและรับเกียรติบัตรทุกผลงานภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
30/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: