วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.ราชบุรีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.ราชบุรี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2554

ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ อ.เมือง จ.ราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2554 พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ซึ่งในที่ประชุมได้มีพิธีมอบโล่รางวัลแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2554 โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดให้มีการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นประเภทต่างๆ ในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ให้สาธารณะชนทั่วไปได้รู้จัก และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานในไร่นาของตนเอง โดยมีเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกมีจำนวน 8 ราย ด้วยกัน

นอกจากนี้ยังมีการมอบโล่รางวัล ตามโครงการประกวดหมู่บ้านที่กรรมการหมู่บ้านสามารถบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และประสานเชื่อมโยงแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพในโอกาสนี้ด้วย นอกจากนี้ ประธานในที่ประชุม ยังได้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2554 นี้ รวม 7 คน โดย 1 ใน 7 คนนี้ รวมถึง นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ด้วย


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
29/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: