วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รมช.สาธารณสุข เยี่ยมผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจาก รพ.ที่ถูกน้ำท่วม มาอยู่ที่ รพ.ราชบุรี
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

รมช.สาธารณสุข เยี่ยมผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลที่ถูกน้ำท่วม มาอยู่ที่ รพ.ราชบุรี

นายต่อพงษ์ ไชยสาน์ส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลราชบุรี โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีที่เกษียณอายุราชการ และนายแพทย์สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี คอยต้อนรับและเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ของการรับผู้ป่วยต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ภาคกลาง และโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด 76 ราย โดยอยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 36 ราย โรงพยาบาลบ้านโป่ง 13 ราย โรงพยาบาลดำเนินสะดวก 13 ราย โรงพยาบาลโพธาราม 13 รายและโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม อีกจำนวน 1 ราย

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยหนัก โดยให้นโยบายว่าขอให้ช่วยดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุด และทางกระทรวงฯนั้นก็จะสนับสนุนงบประมาณมาให้ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยตามอาคารที่ผู้ป่วยรับการรักษาอยู่พร้อมกับให้กำลังใจญาติๆของผู้ป่วยที่มาคอยเฝ้าดูแล ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นไม่ได้ทอดทิ้งและจะคอยติดตามสถานการณ์ตลอด รวมทั้งให้ทางจังหวัดราชบุรีได้ช่วยจัดการเรื่องที่พักให้กับญาติของผู้ป่วยที่ต้องมาคอยเฝ้าดูแล เพื่ออำนวยความสะดวกให้ พร้อมกับเดินทางไปเยี่ยมผู้อพยพที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย ที่สถาบันสังฆาธิการ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อให้กำลังใจและดูสภาพความเป็นอยู่ด้วยภาพ/ สุชาติ รอดบุญพา
ข่าว/ กาญจนา สิมมา
31/10/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: