วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

ร.ร. สุริยวงศ์ จัดการแข่งขัน กีฬาภายใน สุริยวงศ์ Sport Day 2011โรงเรียน สุริยวงศ์ จัดการแข่งขัน กีฬาภายใน สุริยวงศ์ Sport Day 2011เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด

ที่บริเวณรอบตลาดเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ได้มีการเดินขบวนพาเหรดของโรงเรียนสุริยวงศ์ ในการจัดการแข่งขัน “กีฬาภายในสุริยวงศ์ Sport Day 2011 โดยมีนางสาวณฐนธัฏฐ เวศย์วรุตม์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุริยวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาภายใน สุริยวงศ์ Sport Day 2011 พร้อมด้วยนายชัชวาล ร่มโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุริยงศ์ นายสุริยา พิฑูรสกุล รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 1 ผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายที่ 3 คณะธรรมกิจคริสตจักรราชบุรี คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองเจ้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ รักการเล่นกีฬา มีความรัก ความสามัคคี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติด และเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครอง และชุมชน

ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 682 คน แบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีม่วง สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยมีการแข่งขันกีฬารวม 8ชนิดกีฬา ประกอบด้วย บาสเกตบอล เทเบิ้ลเทนนิส ตระกร้อ แชร์บอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล แลกรีฑา โดยจัดให้มีการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2554


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
15/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: