วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2554
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานประมงจังหวัด ทำพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ทั้งพันธุ์ปลาไทยและกุ้งกร้ามกราม จำนวนหนึ่งล้านตัว ลงสู่แม่น้ำแม่กลองพร้อมขอความร่วมมืองดจับสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายนนี้

ที่ท่าน้ำวัดบางโตนด หมู่ 4 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมด้วยส่วนราชการ และประชาชนกว่า 200 คน ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาไทยและกุ้งกร้ามกราม ลงสู่แม่น้ำแม่กลอง

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว นายสรุเชษฐ สุนทรศาสตร์ ประมงจังหวัด เปิดเผยว่า เป็นกิจกรรมที่สำนักงานประมงจังหวัดจัดขึ้น เนื่องในวันประมงแห่งชาติในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้ประกอบอาชีพประมงได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ประมงจังหวัดราชบุรีได้เตรียมพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยในวันประมงแห่งชาติ ในแหล่งน้ำต่างๆ ในเขตอำเภอบ้านคา ปากท่อ และอำเภอเมือง รวมพันธุ์สัตว์น้ำที่จะปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 ตัว และขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนในจังหวัดราชบุรี งดเว้นการจับสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันที่ 21 กันยายน 2554 ด้วยภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
15/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: