วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

มอบรางวัลดีเด่นสถานประกอบการ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบรางวัลดีเด่นสถานประกอบการ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง

ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2554จำนวน 41 รางวัล

ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี ได้เชิญสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาวเข้าร่วม เพื่อเป็นการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบกิจการในจังหวัดราชบุรีอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ได้ส่งเสริมให้มีการบริหารและดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายรวมถึงมาตรฐานระบบสากล ซึ่งมีสถานประกอบกิจการได้รับถ้วยรางวัลระดับประเทศ 11 แห่ง


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
28/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: