วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

พิธีอัญเชิญเทพเจ้า เนื่องในเทศกาลกินเจอำเภอวัดเพลง จัดพิธีอัญเชิญเทพเจ้า มาสิงสถิต ณ โรงเจยิ่นเต็กตั๊ว เนื่องในเทศกาลกินเจ ประจำปี 2554 นี้

ที่โรงเจยิ่นเต็กตั๊ว อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี จัดพิธีอัญเชิญเทพเจ้า มาสิงสถิต ณ โรงเจ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธี ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 6 ตุลาคมนี้ โดยประชาชนชาวอำเภอวัดเพลง ได้พร้อมใจเข้าร่วมเทศกาลกินเจ ซึ่งได้ถือฤกษ์วันเริ่มต้นเทศกาลกินเจ ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดขาวเพื่อเข้าร่วมพิธี อัญเชิญเทพเจ้า มาสิงสถิต ณ โรงเจ แห่งนี้ เพื่อให้ผู้ที่ร่วมถือศีลกินเจทั้งในและต่างจังหวัด ได้มากราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นศิริมงคลตามความเชื่อ ด้วยการเริ่มต้นกินเจ งดเว้นการทำความชั่ว ในช่วงเทศกาลกินเจ นี้

นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลกินเจ โรงเจแห่งนี้ ยังจะมีขบวนอัญเชิญ จะเดินไปตามถนนสายหลักของอำเภอวัดเพลง เพื่อประกาศให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ทราบว่าถึงเวลาของเทศกาลของการทำบุญ ด้วยการละเว้นจากการรับประทานเนื้อสัตว์หันมาถือศีลกินผัก ชำระร่างกาย และจิตใจละเว้นการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ละเว้นการฆ่าสัตว์และอบายมุขทุกชนิด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วย


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
28/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: