วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

สัมมนาผู้ประกอบกิจการ ขุดดินลูกรังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จัดสัมมนาผู้ประกอบกิจการ ขุดดินลูกรัง ขุดทราย และดูดทราย เพื่อเตรียมการเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ที่ห้องประชุม โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี นายสหวัฒน์ โสภา หัวหน้าฝ่ายโรงงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้ประกอบกิจการ ขุดดิน ขุดดินลูกรัง ขุดทราย และดูดทราย เพื่อเตรียมการเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ประกอบกิจการในจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมสัมมนาโดยพร้อมเพรียง สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมา ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ได้รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการลักลอบขุดดิน ขุดดินลูกรัง ขุดทราย และดูดทราย มาโดยตลอด อีกทั้งยังมีผู้ประกอบกิจการบางส่วนที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้อง

ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจึงได้จัดการสัมมนาเพื่อให้ความรู้ ทั้งข้อมูล ข่าวสาร แก่ผู้ประกอบกิจการขึ้น โดยมีความประสงค์เพื่อ ปรับข้อมูลพื้นที่ ประกอบกิจการขุดดิน ลูกรัง ดูดทราย ในพื้นที่ของจังหวัด รวมทั้งยังเป็นการจัดทำฐานข้อมูลและกำกับดูแลการประกอบกิจการดังกล่าวให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฏหมาย และเตรียมการเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัจจุบันการประกอบกิจการดังที่กล่าวมาข้างต้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง มาโดยตลอดนั่นเอง


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
28/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: