วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดการแข่งขัน ลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด ตามโครงการ ”วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ”


ที่สระว่ายน้ำโรงเรียนดรุณาราชบุรี นายมานิต นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด ตามโครงการ “วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ” พร้อมด้วยบาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ อธิการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี นางภัทราภรณ์ บรรเทาทุกข์ วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้

สืบเนื่องจากที่ นายมานิต นพอมรบดี สมัยที่เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการ “วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ” ดังนั้นโรงเรียนดรุณาราชบุรี จึงได้เข้าร่วมโครงการ และจัดให้มีการเรียนการสอน หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และการช่วยเหลือคนจมน้ำมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เด็กเกิดความรู้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และในโอกาสนี้โรงเรียนดรุณาราชบุรี จึงได้จัดการแข่งขัน ลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด ขึ้น เพื่อให้นักเรียน เกิดทักษะความรู้ ความสามารถ ในการเอาชีวิตรอดในน้ำ รวมถึงให้เด็กรักการออกกำลังกาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ส่วนการขยายผลของโครงการ ทางโรงเรียนได้จัดคณะครูที่มีความรู้ ความสามารถไปเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน สำหรับโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำถือเป็นโครงการที่ดี ซึ่งจะเป็นต้นแบบการนำร่องในการขยายผล ทำให้เกิดแรงจูงใจ ในการสานต่อ ไปสู่สังคม ชุมชน ต่อไปภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
02/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: