วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดราชบุรี จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นและขยายเครือข่ายประสานงานด้านการข่าวการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดราชบุรี

ที่ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นและขยายเครือข่ายประสานงานด้านการข่าวการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดราชบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคจากทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดราชบุรี รวมกว่า 100 คน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

สำหรับการประชุมสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งในระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการรับเรื่องร้องเรียน การเจรจาไกล่เกลี่ย ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ ยังเป็นการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ รวมถึง เพื่อให้มีการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาพและท้องถิ่น ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรม

นอกจากนี้ ในการประชุมสัมมนา ยังมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และการอภิปรายเรื่อง ความรู้กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
02/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: