วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

มอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรี รับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินกว่า 142 หมู่บ้าน

ที่โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง จังหวัดราชบุรี ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดราชบุรี ได้จัดพิธีพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2554 ให้แก่หมู่บ้าน ชุมชน โดยมี นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมนำผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน เข้ารับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อหน้าพระ บรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดราชบุรี มีหมู่บ้าน และชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2554 จำนวนทั้งสิ้น 140 หมู่บ้าน 2 ชุมชน ที่ได้รับคัดเลือก รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

สำหรับ กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ต้องเผชิญภัยพิบัติต่างๆ โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด พระองค์ได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พระราชทานเป็นเงินขวัญถุงให้หมู่บ้าน/ชุมชนที่ต่อสู้กับยาเสพติด เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยว และเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อพสกนิกรเสมอมา ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานเงินขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นกองทุน

สำหรับป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และเป็นศูนย์รวมของความสามัคคี เสียสละ ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาแบบพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชน ซึ่ง หลังจากแต่ละหมู่บ้านได้รับเงินขวัญถุงดังกล่าวแล้ว ได้จัดให้มีขบวนอัญเชิญเงินกองทุนไปยังหมู่บ้าน และจัดพิธีต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ ซึ่งในแต่ละหมู่บ้าน / ชุมชนได้มีการระดมทุน สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อให้กองทุนขยายต่อไป อีกทั้งต้องจัดระบบและวางกรอบแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งระเบียบกองทุน โดยมีคณะกรรมการดูแล และจะมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
02/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: