วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

ซ้อมแผนอพยพผู้ป่วยหนีไฟ สร้างสถานการณ์สมมุติภายในโรงพยาบาล

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

โรงพยาบาลราชบุรี บูรณาการเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมซ้อมแผนเฝ้าระวังระงับอัคคีภัย เพื่อทดสอบสมรรถนะ อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือช่วยชีวิต หากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยและประชาชนได้ทันที

ที่ตึกอาคารศรีนครินทร์โรงพยาบาลราชบุรี ได้จัดกิจกรรมบูรณาการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย หากเกิดเหตุภายในบริเวณตึก 4 ของโรงพยาบาลราชบุรี โดยเป็นการสร้างสถานการณ์สมมุติหากเกิดไฟไหม้และลุกลามมายังชั้นล่าง ซึ่งตึกแต่ละชั้นมีผู้ป่วยหนักเป็นจำนวนมาก และมีการฝึกซ้อมขนย้าย ลำเลียงผู้ป่วยสมมุติ ในหอผู้ป่วย ซึ่งมีควันไฟและเสียงไซเรนของรถดับเพลิงเทศบาลเมืองราชบุรี แพทย์-พยาบาล ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่บุคลากรโรงพยาบาลราชบุรี โดยมี นพ.นายแพทย์สุพจน์ จิระราชวโร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ผู้อำนวยการแผนฉุกเฉินโรงพยาบาลราชบุรี เป็นประธานผู้บังคับบัญชาและสั่งการ

สำหรับการฝึกซ้อมแผนดังกล่าว เป็นการเตรียมพร้อมหากเกิดสถานการณ์จริง เนื่องจากตึกสูงและมีผู้คนอยู่มากมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยค่อนข้างสูง เพราะมีการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเป็นพิเศษ โดยได้รับความร่วมมือบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ทั้งยังเป็นการตรวจสอบภาพเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมบุคลากรทีมงาน ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

หากกรณีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้น จะสามารถป้องกันและรับมือได้อย่างทันทีพร้อมกับเป็นการซักซ้อมแนวทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มทักษะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และกระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าที่บุคคลากร ได้ตระหนักถึงปัญหา การเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ โดยจะต้องเรียนรู้ในการเผชิญเหตุอย่างมีสติ และสามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้ป่วยได้ โดยเป็นการช่วยลดความสูญเสียจากเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ ได้ในระดับหนึ่ง


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
16/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: