วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

พิธีลงเสาเอกสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลบ้านคา
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานประกอบพิธีลงเสาเอกเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลบ้านคา เป็นอาคารชั้นเดียวขนาด 30 เตียง บนเนื้อที่ 30 ไร่

ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านคา และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลบ้านคา ได้ประกอบพิธีลงเสาเอกอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลบ้านคา มี นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี โดยอาคารที่จะก่อสร้างนั้นเป็นอาคารชั้นเดียว ขนาด 30 เตียง งบประมาณการก่อสร้างจำนวน 8,000,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ชาวอำเภอบ้านคาได้ร่วมกันทอดผ้าป่า และได้รับสมทบจากจังหวัดอีกส่วนหนึ่ง

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกไปแล้ว บนที่ดินเนื้อที่ 30 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา ซึ่งได้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินให้ก่อสร้างโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอบ้านคาได้รับบริการทางการแพทย์และทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าฯจังหวัดราชบุรี ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้ผู้สนับสนุนในการถมที่ดิน และปรับเกลี่ยที่ดินสร้างโรงพยาบาลบ้านคาด้วย


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
27/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035


ไม่มีความคิดเห็น: