วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

เยี่ยมชมหมู่บ้านโอท็อป
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมหมู่บ้าน โอท็อป เพื่อการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ บ้านหัวเขาจีน ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ที่บ้านหัวเขาจีน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี นายพงษ์นรินทร์ อัศวเศรษณี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านโอท็อป เพื่อการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ บ้านหัวเขาจีน ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมีนายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี คอยให้การต้อนรับ สำหรับบ้านหัวเขาจีน เป็นนามเรียกขานถิ่นที่อยู่อาศัยของกลุ่ม ชนชาติพันธ์หนึ่ง ที่เรียกว่า ไทยทรงดำ ซึ่งได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากดินแดนที่ห่างไกล และได้เข้ามาจับจองในขณะนั้น

โดยบ้านหัวเขาจีนในอดีตจะมีทะเลล้อมรอบและได้มีพ่อค้าชาวจีนนำเรือสำเภามาซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้าในบริเวณนี้ แต่ได้เกิดอุบัติเหตุเรือสำเภาแตก หัวเรือมาติดอยู่กับภูเขา จึงเป็นที่มาของหัวเขาจีน และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านหัวเขาจีนในปัจจุบัน สำหรับผลิตภัณฑ์เด่นของหมู่บ้าน ได้แก่ ผ้าขาวทอมือ ผ้าลายแตงโม ผ้าทอไทรทรงดำ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ของหมู่บ้านประกอบด้วย ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ พิพิธภัณฑ์ไทยทรงดำ รวมถึงคุ้มศึกษาดูงาน 5 คุ้มด้วยกัน ซึ่งในวันนี้ทางผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้มาเยี่ยมชมหมู่บ้านโอท็อป เพื่อการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนั่นเองภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
19/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: