วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

กช.จัดพิธีต้อนรับ กองกำลังทหารเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

กรมการทหารช่างจัดพิธีต้อนรับ กองกำลังทหารเฉพาะกิจ 98 ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลัดแรกหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ที่สาธารณรัฐซูดาน ท่ามกลางการต้อนรับของผู้บังคับบัญชาอย่างอบอุ่น

ที่หน้ากองบัญชาการ กรมการทหารช่าง ได้จัดพิธีต้อนรับ กำลังพลกองร้อยทหารช่าง กองกำลังเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์ พลัดที่ 1 จำนวน 125 นาย ที่ไปปฎิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ที่สาธารณรัฐซูดาน โดยมีพลตรี ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็นผู้แทนเจ้ากรมให้การต้อรับพร้อมกล่าวชื่นชมภารกิจซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสหประชาชาติ ทั้งภารกิจรักษาความปลอดภัยพลเรือน , การเผยแพร่แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนถูกหยิบยกเป็นแบบอย่างของกองกำลังที่ร่วมภารกิจรักษาสันติภาพ

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2550และวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 อนุมัติให้กองทัพไทย โดยกองทัพบก เป็นหน่วยหลักในการกำจัดกำลังพลสนับสนุนการรักษาสันติภาพ ร่วมกับสหประชาชาติ ณ ประเทศซูดานในส่วนของกองร้อยทหารช่าง กองกำลังเฉพาะกิจ ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลัดที่ 1 ได้จัดกำลังพลจำนวน 125 นาย ออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2551 ถึงเดือนสิงหาคม 2554 รวมระยะเวลาประมาณ 3 ปี โดยมีภารกิจหลักในการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมและขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมกับปรับปรุงค่ายพัก ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์การสหประชาชาติ

ดังนั้นกรมการทหารช่างจึงได้จัดพิธีต้อนกองกำลังทหารเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลัดแรกหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ที่สาธารณรัฐซูดาน หลังจากนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยราชการชั้นผู้ใหญ่ได้มอบพวงมาลัยกับกองกำลังทหารเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ในครั้งนี้อย่างสมเกียรติและอบอุ่นภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
20/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: