วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

ประชุมเตรียมพร้อมรับมือปัญหาอุทกภัย วาตภัยจังหวัดราชบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม

ที่ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3ศาลากลาง จังหวัดราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดราชบุรี ปี 2554 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง สำหรับการประชุมดังกล่าว เป็นการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น หลัง 21 จังหวัด ยังคงประสบอุทกภัย จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน นกเตน

สำหรับจังหวัดราชบุรี สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ปริมาณน้ำในเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณี มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 20,969 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 78.81 เปอร์เซ็นต์ โดยในส่วนของโครงการส่งน้ำแม่กลองได้แก่ คลองส่งน้ำ 1 R ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 65.52 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคลองส่งน้ำ 2 R ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 16.16 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที รวมปริมาณน้ำที่ส่งถึงจังหวัดราชบุรี 81.68 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยการประชุมในครั้งนี้ ระเบียบวาระสำคัญ คือการแจ้งเตือน เรื่องฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ของศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึง สั่งการให้มีการรายงานสาถนการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย นอกจากนี้ อำเภอต่างๆ ที่มีพื้นที่เฝ้าระวัง ต้องมีการแจ้งเตือนภัยให้ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและแจ้งเตือนประชาชน ให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
14/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: