วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

แข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จัดการแข่งขันเรือยาวปลอดเหล้าเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 4 ก.ย. 2554 ที่อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี นายเจน รัตนพิเชฎฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางพระบรมราชินีนาถ โดยนายไพฑูรย์ ปัตนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานครั้งนี้ว่า การแข่งขันเรือยาวตำบลน้ำพุ ประจำปี 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิม พระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราชา ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เป็นสำคัญ และเพื่อ เป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีการแข่งขันเรือยาวอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่งดงาม ความผูกพันระหว่างสายน้ำ เรือและวิถีชีวิตของคนไทย ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลน้ำพุให้แพร่หลาย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้น ซึ่งถือได้ว่าครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายในอ่างเก็บน้ำสำนักห้วยไม้เต็ง ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีเรือยาวจากจังหวัดต่างๆ ทั่วภาคกลาง ส่งทีมลงแข่งขันจำนวนมาก โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นถึงปัญหาและผลกระทบที่มาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิดความเสียหายแก่สังคมส่วนรวมเป็นอย่างมาก ประกอบกับช่องทางการจำหน่ายสินค้าประเภทนี้มีหลากหลายรูปแบบ หากมีการควบคุมในการจัดงาน และบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง จะทำให้การจัดงานแข่งเรือยาวประเพณีและงานต่างๆ มีคุณค่า เกิดความราบรื่นและคงไว้ซึ่งประเพณีแข่งเรือของจังหวัดราชบุรี

โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทเรือยาวทั่วไป 40 ฝีพาย ,ประเภทเรือยาวทั่วไป 40 ฝีพาย , ประเภทเรือพื้นบ้าน ไม่เกิน 5 ฝีพาย ,และประเภทเรือเยาวชน ซึ่งผลการแข่งปรากฏว่าประเภทไม่เกิน 40 ฝีพาย ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ทีม เจ้าแม่สองนาง จ.สมุทรปราการ ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประเภทไม่เกิน 30 ฝีพาย (ก) ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ทีม เจ้าพ่อขุนด่าน จ.นครนายก คว้าถ้วยเกียรติยศ นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และประเภทไม่เกิน 30 ฝีพาย (ข) ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ทีม หนุ่มโพธาราม จ.ราชบุรี


ภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
05/09/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: