วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เปิด Smart Office สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี

อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิด Smart Office สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด Smart Office สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายอัครุตม์ สนธยานนท์ สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สรรพสามิต หัวหน้าส่วนราชการ คอยให้การต้อนรับ

โดยนายอัครุตม์ สนธยานนท์ สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเปิด Smart Office ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรีว่า โครงการ Smart Office นั้น ถือกำเนิดขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นสำนักงานที่ทันสมัย ประหยัดพลังงาน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ด้วยการให้บริการที่เป็นกันเอง สะดวก รวดเร็ว และประทับใจ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี สาขาเมืองราชบุรี ได้รับการคัดเลือกจากกรมสรรพสามิตให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ของสำนักงานให้มีมาตรฐาน ให้มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสอดรับกับนโยบายของกรมฯ เพื่อมุ่งเน้นสนองตอบความพึงพอใจในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป

โอกาสนี้อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้ให้เกียรติมอบเงินเพื่อสนับสนุนสังคม และชุมชน โดยมอบเงินสมทบให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบเงินสนับสนุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน 3 โรงเรียน และมอบยาสูบจำนวน 1,110 ซอง และน้ำสุรา จำนวน 150 ลิตร ซึ่งเป็นของกลางที่เสร็จสิ้นคดีแล้ว ให้กับตัวแทนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระถิน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำยาไล่ศัตรูพืชและปุ๋ย แทนวิธีการเผาทำลายแบบเดิม อันเป็นการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนตามแผนสรรพสามิตสีเขียวอีกด้วยภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
31/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: