วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก
ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการรุนแรงทุกประเภท ในมูลนิธิคุณพุ่ม


ที่โรงยิมเนเซียม จังหวัดราชบุรี นายเจน รัตนพิเชฎฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัด เข้าร่วมในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการรุนแรงทุกประเภท ในมูลนิธิคุณพุ่ม สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งทรงเป็นองค์ประธานในมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงมีพระเมตตา ประทานทุนให้กับเด็กพิการในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 10,746 ทุน

ในส่วนของจังหวัดราชบุรี ได้รับการพิจารณาอนุมัติจำนวน 122 ทุน ด้วยกัน สำหรับมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณพุ่ม และเป็นอนุสรณ์ให้คุณพุ่ม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริพรรณวดี ผู้ประทานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่มทรงเล็งเห็นว่า บุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคล ออทิสติก ยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสและยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม

เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ และได้รับการรับรอง เป็นองค์การกุศลสาธารณประโยชน์ ลำดับที่ 573 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 ที่ผ่านมาภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
31/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: