วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมปลูกป่า รักษาต้นน้ำ ตามแนวพระราชดำริ

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

กรมการทหารช่าง ร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมปลูกป่า รักษาต้นน้ำ ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พลโทนิพนธ์ ปานมงคล เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วย นางวรรณภา ปานมงคล ประธานแม่บ้านทหารช่างบก สาขากรมการทหารช่าง ร่วมกันเป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกป่ารักษาต้นน้ำ ตามแนวพระราชดำริ โดยมีส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชนร่วมในกิจกรรมกว่า 300 คน สืบเนื่องจากกองทัพบกได้กำหนดให้ปีพ.ศ. 2554 เป็นปีแห่งการพัฒนาของกองทัพ โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรป่าไม้และการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

ดังนั้นกรมการทหารช่าง จึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่า รักษาต้นน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ขึ้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพความชุมชื้นและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ของประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกพันธ์ไม้ประดู่ป่า ต้นสัก ต้นตะแบก ต้นมะค่าโมง และต้นเสลา จำนวน 8,400 ต้น การมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ให้กับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ให้เช่าจำนวน 10 ราย การมอบพันธ์ไม้เศรษฐกิจ เช่นต้นมะนาว และต้นไผ่ ให้กับชุมชนในพื้นที่ การมอบอุปกรณ์กีฬา,อุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 6 โรงเรียน การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริการทางการแพทย์ และบริการตัดผมฟรี เป็นต้นภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
31/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: