วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรีจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชกร ครั้งที่ 8 ประจำปี 2554 พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่แม่ดีเด่น จังหวัดราชบุรี

ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายณรงค์ พลละเอียด และนายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2554 โดยมีส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ซึ่งก่อนการประชุม ทางผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่แม่ดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2554 ที่ได้รับรางวัลไปเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ที่ผ่านมา

โดยในการประชุมระเบียบวาระที่สำคัญ ทางจังหวัดได้ชี้แจงรายละเอียด ของโครงการอาหารสะอาด ตลาดสด น่าซื้อ ปี 2554 ที่ได้นำร่องที่อำเภอสวนผึ้ง ทำให้ร้านอาหารได้มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ซึ่งคาดว่าในปี 2555นี้จะมีการขยายโครงการในทุกอำเภอของจังหวัดราชบุรี สำหรับโครงการดังกล่าว ทางสำนักงานสาธารณสุข ได้ริเริ่มโครงการขึ้นเพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดงานอาหารปลอดภัย รวมถึงเพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนาสาธารณสุข เพื่อการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนมีความมั่นใจและยังส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวด้วย


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
30/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: