วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประชุมสภา อบจ.ราชบุรีอบจ.ราชบุรี จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางสาวอ้อยทิพย์ เลิศชุติมากุล ประธานสภา อบจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554 โดยมีคระผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ซึ่งก่อนการประชุมได้มีการแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วย นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ และนายสม เอี้ยวสุวรรณ ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญคือการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2553 จำนวน 1,900,000 บาท เพื่อขยายเขตประปา หมู่ที่ 1-5 ต.คูบัว เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี โดยใช้ท่อขนาด 300 เมตร ยาว 1,000 เมตร

แต่เนื่องด้วยความจำเป็นบางประการ จึงต้องมีการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดจากเดิม แต่ยังคงอยู่ในวงเงินงบประมาณ 1,900,000 บาท เช่นเดิม ซึ่งทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ต่างมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2553 นี้


ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
30/08/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262 , 088-640-8035

ไม่มีความคิดเห็น: